DZIAŁKA POD LOGISTYKĘ PRZY A4

zgorzelecki, Pieńsk, Strzelno

13 000 000 PLN

Oblicz ratę
Numer oferty10653
Typ transakcjiSprzedaż
Cena13 000 000 PLN
Powierzchnia98 100 m2
Cena za m2133 PLN / m2
Typ działkiinwestycyjna
Przeznaczenieprzemysłowo-usługowa
Typ drogiasfaltowa
Typ ogrodzeniabrak
Powierzchnia mieszkalna60 000
Liczba kondygnacji4
Powierzchnia zabudowy80
Forma własnościwłasność
Wysokość min.30
Prądjest
Wodaw drodze
Gazw drodze
Kanalizacjainna
SąsiedztwoLasy
Pozw. na bud.Decyzja środowiskowa.
Warunki zabudowyMPZP
Położenie i wygląd działkiteren płaski
DZIAŁKA POD LOGISTYKĘ PRZY A4 (zgorzelecki, Pieńsk, Strzelno)

DZIAŁKA POD LOGISTYKĘ PRZY A4. Wydana decyzja środowiskowa.
Oferowana nieruchomość, o powierzchni 9,81 ha znajduje się w obrębie Strzelno, gmina Pieńsk. Zlokalizowana na południowo-wschodnim krańcu gminy Pieńsk w bezpośrednim w odległości ok. 3 km od węzła autostradowego A4 Godzieszów, pomiędzy autostradą A-4 (na południu) a drogą krajową nr 94 (na północy). Dla działki obowiązuje MPZP: tereny oznaczone symbolem UP przeznacza się dla parku magazynowo-usługowo-produkcyjnego, na którym dopuszcza się następujące funkcje:
1) handel;
2) usługi;
3) biura;
4) produkcja;
5) bazy;
6) składy;
7) magazyny;
8) place składowe;
9) stacje paliw płynnych, a także samodzielne stacje gazu płynnego;
10) logistyka;
11) obiekty badawczo-rozwojowe i naukowe;
12) obiekty infrastruktury technicznej oraz urządzenia lub ich zespoły wytwarzające energię ze źródeł energii
odnawialnej,
Na terenach oznaczonych symbolem UP ustala się gabaryty budynków, poprzez określenie następujących ich parametrów:
1) powierzchnia zabudowy budynku nie może przekroczyć 60 000 m²;
2) wysokość budynku nie może przekroczyć:a) 8 m na terenach 1.UP i 2.UP,b) 16 m na terenie 3.UP,c) 30 m na terenie 4.UP;3) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 4;
4) dachy budynków z połaciami o nachyleniu do 30 stopni, w tym płaskie, przy czym dopuszcza się pokrycie do 15% powierzchni zabudowy budynku w inny sposób. Na terenach oznaczonych symbolem UP powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:1) 12% powierzchni terenu 1.UP i 2.UP;
2) 80% powierzchni terenu 3.UP;
3) 50% powierzchni terenu 4.UP. Na terenach oznaczonych symbolem UP w przypadku lokalizowania budynków, ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:
1) minimalną 0,01;
2) maksymalną 2,4. Na terenach oznaczonych symbolem UP powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej.
W chwili obecnej obszar znajduje w Strefie Aktywności Gospodarczej gminy Pieńsk, która pozwala pozyskanie jak najszerszego kręgu finalnych operatorów, którzy będą prowadzić działalność w centrum. Położenie nieruchomości przy sąsiedztwie autostrady A4, bezpośrednio przy DK 94 i bliskości granicy państwa są atrybutami, które przyczynią się do efektywnego zainwestowania na przedmiotowym obszarze.

link do oferty: https://www.youtube.com/watch?v=v_K7gQQV1Ug
Zapraszam do kontaktu, Edyta Bystra, tel: 601714597


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Informacje
Wypis z planu zagosp.
zgorzelecki, Pieńsk, Strzelno
Film

Kontakt